Vår hovedsamarbeidspartner

Sparebanken1 Østlandet

Øvrige samarbeidspartnere

GM Skogsdrift AS
Medlienlogo
Valg Til Hoegskolestyret Og Fakultetsraad W576h324
Rena Media
Rfi
Preem
Hege Nordvang
Rena Hus & Hyttebygg
Rena Optiske
Coop Extra Rena
Lions
Renabiberging

Trygghet, mestring og trivsel

Vi baserer vår virksomhet på Norges fotballforbunds handlingsplan. Vårt hovedmål er å "gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag og klubbmiljøer.
Copyright (C) 2016 - Rena Idrettslag - Yngres avd
Designed by Rena Media DA